Turska organizacija Kaos GL zahteva ispunjenje zahteva trans zatvorenice i anarhistkinje Diren Đoskun, koja danas, 20. februara već 27. dan štrajkuje glađu.

Njihovo saopštenje naslovljeno je sa „Hitno oslobođenje trans anarhistkinje Diren Đoskun“ koja se nalazi u zatvoru Tekirdagu i već  27. dan štrajkuje glađu. Diren protestuje zbog kršenja svojih prava u zatvoru i zahteva pravo na operaciju prilagođavanja tela i terapiju. U saopštenju objavljenom na turskom i engleskom, organizacija zahteva da se ispune njeni zahtevi.

Saopštenje u celosti:

„Zahtevi za poštovanje ljudskih prava trans žene i zatvorenice Diren Đoskun koja štrajkuje glađu već 27 dana u zatvoru u Tekirdagu u Turskoj moraju biti ispunjeni što pre. Rodni identitet predstavlja inegralni deo čovekovog postojanja. U tom smislu, zahtevi Diren Đoskun u vezi sa zdravstvenom zaštitom upućeni zatvorskoj upravi imaju takođe veze sa zaštitom njenog ličnog integriteta i poštovanjem prava na slobodan razvoj ličnosti. Zatvorska administracija je odgovorna i treba da obezbedi najosnovnije zahteve Diren Đoskun u vezi sa rodnim identitetom, rodnim izražavanjem i tranzicijom; to su operacija, i sve vrste medicinske, pshihološke, psihijatrijske i socijalne podrške.

Diren Đoskun takođe tvrdi da iako ima pravo da bude u zatvoru otvorenog tipa, njoj to nije dozvoljeno. Umesto toga drže je u izolaciji u strašnim protivzakonitim uslovima. Izolacija predstavlja vrstu najteže kazne, a njena zloupotreba predstavlja ozbiljan zločin.

Mi, organizacija Kaos GL, pozivamo sve relevantne nacionalne i međunarodne institucije, posebno zatvorsku administraciju, da ispuni prava Diren Đoskun i ispuni svoje obaveze izlaženjem u susret njenim zahtevima. Diren Đoskun nije sama!“

Gayten-LGBT podržava Diren Đoskun i pridružuje se njenim zahtevima i zahtevima organizacije Kaos GL za poštovanje prava trans osoba u zatvorima.

Prevod: MJ
Izvor:
Kaos GL calls for the trans anarchist prisoner Diren Coskun on hunger strike