Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seks radnicama/ima obeležava se svakog 17. decembra od strane seksualnih radnica/ka, aktivista/kinja, prijatelja/ica, porodica i saveznika/ca.

Ovim danom skreće se pažnja na zločine iz mržnje koje seks radnice širom sveta trpe, kao i na potrebu da se društvena stigma i diskriminacija koje doprinose nasilju nad seks radnicama/ima uklone.

TGEU - Transgender Europe i saradnici, Kampanja za 2017. – Trans seks radnice/i poručuju: zaustavimo transmizoginiju, rasizam i ksenofobiju!

Preuzmite i podelite materijale TGEUkampanje povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad seks radnicama/ima i pridružite se zahtevima za dekriminalizaciju seks rada i migracije!

• Materijali za socijalne medije(na nemačkom, engleskom, ukrajinskom, turskom i srpsko-hrvatskom)
• Poster (na engleskom) 
• Animirane slike (na srpsko-hrvatskom, engleskom, ukrajinskom, turskom i mađarskom)
• Publikacije „Začarani krug nasilja: trans i rodno različite osobe, migracija i seksualni rad.“ (na engleskom, španskom, ruskom)

Materijali za socijalne medije (na nemačkom, engleskom, ukrajinskom, turskom i srpsko-hrvatskom)

Poster (na engleskom)

Preuzmite poster u PDF formatu

Animirane slike/ GIFovi (na srpsko-hrvatskom, engleskom, ukrajinskom, turskom i mađarskom)

Publikacije

Izveštaj Začarani krug nasilja: Trans i rodno različite osobe, migracije i seksualni radobjavljen je 17. novembra i bavi se institucionalnim i interpersonalnim nasiljem i načinom na koji su oni međusobno povezani. Boglarka Fedorko i Lukas Beredo, TGEU.

Preuzmite PDF format

Prevela i priredila: MJ
Izvor: tgeu.org sex work