Uz dešavanje sa zajednicom i obraćanje državnim institucijama relevantnim za unapređenje pozicije i prava trans osoba u Srbiji, Gayten-LGBT obeležio još jedan dan akcije za depatologizaciju trans osoba 21. oktobra. U ponedeljak 23. oktobra, obavešteni smo da je po našem predlogu Republička komisija za transordne poremećaje preimenovana u Republičku komisiju za transrodna stanja.

Na dan akcije za depatologizaciju trans osoba, 21. oktobra, organizacija Gayten-LGBT je kao i prethodnih godina, obeležila još jedan važan dan za trans i osobe koje se rodno ne određuju. U kafeu Meduza organizovana je projekcija filma s trans tematikom, a kratko je predstavljan i rad na temu problema reprezentacije trans osoba u pop kulturi. U cilju skretanja pažnje javnosti, ali i zajednice na problem patologizovanja trans osoba, pripremljeni su i odštampani flajeri s informacijama iz istraživanja „Previše dijagnoza, premalo nege: istraživanje o zdravlju trans osoba“ (2017). Dešavanje je bilo odlično posećeno, a nakon projekcije filma, posetioci su nastavili druženje u kafeu.

Takođe u znak obeležavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans osoba, organizacija Gayten-LGBT obratila se Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, sa zahtevima koji se tiču unapređenja prava i pozicije trans osoba kod nas. Zahtevi su predati ministartvima u petak, 20. oktobra. Detaljnije o tim zahtevima ovde.

U ponedeljak, 23. oktobra, obavešteni smo od strane Ministarstva zdravlja da je zahvaljujući našem predlogu i obraćanju tom Ministarstvu, te našoj sugestiji da se tadašnje ime promeni u Republička komisija za transrodna stanja, Republička komisija za transordne poremećaje prestala je da postoji, a osnovana je nova, pod imenom koje ne patologizuje trans osobe, dakle Republička komisija za transrodna stanja.

Gayten-LGBT pozdravlja ovakvu odluku Ministarstva zdravlja kao i čin koji jasno ide u pravcu depatologizacije trans osoba, što je i rastući trend širom sveta - predlog organizacije Gayten-LGBT potkrepljen je činjenicom da sve veći broj evropskih i drugih zemalja u potpunosti depatologizuje osobe trans identiteta, omogućavajući im da slobodno žive i izražavaju svoje rodne identitete, uključujući i izbor oznaka u ličnim dokumentima, bez ikakvih medicinskih preduslova. Tome ide u prilog i najavljena revizija Međunarodne klasifikacije bolesti Svetske zdravstvene organizacije, kojom će se depsihopatologizovati identiteti iz spektra transrodnosti. Takođe, Savet Evrope i vodeće svetske organizacije u polju prava trans osoba, kao što su Transgender Europe, WPATH - Svetsko udruženja profesionalaca za transrodno zdravlje, Trans Depathologization Networks, zalažu se za maksimalnu jezičku senzitivnost kada je reč o trans osobama i depatologizaciji trans identiteta u ovom kontekstu. Analiza i preporuke Radne grupe za analizu propisa od značaja za pravni položaj transpolnih osoba, koju je osnovao Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana Republike Srbije upućuju na isto.

Priredila: MJ