U Filadelfiji je od 7. do 9. septembra održana šesnaesta po redu konferencija o zdravlju trans osoba. Cilj konferencije je da obrazuje i osnaži trans osobe o pitanjima zdravlja i lične dobrobiti, da obrazuje i informiše saveznike/ce i pružaoce zdravstvenih usluga, da facilitira umrežavanje, izgradnju i jačanje zajednice, kao i sistemsku promenu. Stvaranje pristupačne sredine koja poštuje i uključuje različite rodne identitete i rodno izražavanje veoma je važno, kao i poštovanje i uvažavanje različitih mišljenja i ideja.

Konferencija o zdravlju trans osoba je važna i zato što naglašava da pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita predstavlja integralni deo samoodređenja trans osoba širom sveta, a razgovori o različitim potrebama svih osoba koje se identifikuju kao trans ili van okvira sistema rodne binarnosti, ali i njihovih partnera/ki, porodica i saveznika/ca, bitan su aspekt ovog dešavanja.

U okviru konferencije, u subotu 9. septembra, koordinator Gayten-LGBT i XY Spectrum, Kristian Ranđelović, održao je radionicu na temu trans osoba u pop kulturi. Kristian je govorio o važnosti priča i pripovedanja, o njihovom zabavnom ali i edukativnom karakteru, posebno kod dece i mladih, i o različitim medijuma koji nas oblikuju pored priča i bajki, kao što su stripovi, video igrice, filmovi i serije. Takođe je govorio i o važnosti likova u fikciji i njihovom uticaju na način na koji razmišljamo o određenoj temi, o postavljanju pitanja i formiranju stavova. Nažalost, nema mnogo transrodnih likova u pop kulturi, a čak još manje dobro osmišljenih trans likova, koji će publika ozbiljno shvatiti. Kristian je naglasio da problem često predstavlja činjenica da su trans likovi koji postoje u pop kulturi danas predstavljeni na problematičan i stereotipan način.

Cilj radionice je bio da se porazgovara o načinima na koje transrodni likovi u pop kulturi mogu da utiču na kreiranje pogrešne slike o transrodnim osobama kod publike koja nije upoznata s temom, ili naprotiv, načinima na koje ovi likovi, ukoliko su dobro osmišljeni mogu da pomognu u obrazovanju publike na temu transrodnosti.

Radionica je bila odlično posećena – učestvovalo je 43 osobe.

Šesnaesta po redu godišnja konferencija o zdravlju trans osoba u Filadelfiji privukla je osobe svih rodnih identiteta, rasa, ljude iz različitih delova sveta i različitog uzrasta – negde oko 800 osoba koje su vodile i učestvovale u radionicama o edukaciji, medicini, zdravlju, socijalnom radu, pravnim uslugama i kulturi.

Priredila: MJ