Važno obaveštenje za sve one koji/e rade na zdravim procedurama priznavanja roda. Odbor udruženja WPATH razgovarao je o ovoj temi i izvršio reviziju Saopštenja o priznavanju rodnog identiteta udruženja. Saopštenje pred vama je odobreno 15. novembra 2017, i zamenilo je prethodno saopštenje WPATH-a o ovom pitanju od 19. januara 2015.

Svetsko profesionalno udruženje za zdravlje transrodnih osoba (WPATH), smatra da za optimalno fizičko i mentalno zdravlje, osobama treba da da bude omogućeno da slobodno izražavaju svoj rodni identitet, bez obzira na to da li taj identitet ispunjava ili se poklapa sa očekivanjima drugih. Nadalje, WPATH priznaje pravo svih osoba na lična dokumenta koja su u skladu sa njihovim rodnim identitetom, uključujući i ona dokumenta koja potvrđuju zakonski rodni status. Takva dokumenta su ključna za sposobnost svih ljudi da uživaju u pravima i mogućnostima koja su na raspolaganju i drugima; da imaju pristup stanovanju, obrazovanju, zaposlenju i zdravstvenoj zaštiti; da mogu da putuju; obavljaju svakodnevne obaveze; i da budu bezbedni/e. Transrodne osobe, bez obzira na to kako se identifikuju ili izgledaju, zaslužuju poštovanje svog rodnog identiteta koje svi ljudi očekuju i zaslužuju.

Medicinske i druge prepreke kod priznavanja rodnog identiteta transrodnih osoba mogu da dovedu do problema sa fizičkim i mentalnim zdravljem. WPATH se protivi svim medicinskim preduslovima koji funkcionišu kao prepreke za one koji žele da promene svoje oznake za pol ili rod u ličnim dokumentima. To uključuje i preduslove kao što su: dobijanje dijagnoze, savetovanje ili terapija, blokeri puberteta, hormonska terapija, bilo koji oblik operativnih zahvata (uključujući i onaj koji se tiče sterilizacije), ili bilo koje druge preduslove za bilo koju vrstu kliničkog tretmana ili preporuke odnosno potvrde lekara. WPATH smatra da bračni i roditeljski status ne treba da predstavlja prepreku priznavanju promene roda i protivi se preduslovima kao što je onaj da osoba mora da provede određen period u izabranom rodu i živi tako, kao i prisilnom čekanju ili periodima „hlađenja“ nakon što zatraži promenu dokumenata. Dalje, sudska saslušanja mogu da dovedu do psiholoških kao i finansijskih i logističkih prepreka zakonskoj promeni roda, a takođe mogu da predstavljaju i kršenje prava na privatnost i potrebe ličnosti.

WPATH se zalaže za to da prikladno priznavanje rodnog identiteta bude dostupno transrodnim mladim osobama, uključujući i one koje su maloletne, kao i osobama koje su u zatvoru ili institucionalizovane. WPATH smatra da postoji čitav spektar rodnih identiteta, i da izbor identiteta koji je ograničen na muško i žensko nije adekvatan, jer ne predstavlja sve rodne identitete. Opcije poput X, NB (nebinarno), ili Drugo (kao primeri) treba da budu dostupne osobama ćiji je izbor da se identifkuju na taj način.

WPATH poziva vlade država sveta da uklone prepreke ka zakonskom priznavaju roda, i da izdaju transparentne, pristupačne i na drugi način dostupne administrativne procedure kojima se potvrđuje samoodređenje, kada se oznake za rod u ličnim dokumentima smatraju neophodnim. Ove procedure treba da budu zasnovane na zakonu i štite privatnost ličnosti.

Prevod: MJ

Izvor: WPATH Identity Recognition Statement

 

Transrodnost

 • Hana Konatar: Nisam postala žena tek tako, ja sam oduvijek to bila +

  Hana Konatar: Nisam postala žena tek tako, ja sam oduvijek to bila Hana Konatar, aktivistkinja Spektre, u intervju za FOS medij podelila je svoju ličnu priču i govorila o  važnosti prajda za društvo. Opširnije...
 • SAD: Mladi smatraju da trans osobe treba da koriste koje god toalete žele +

  SAD: Mladi smatraju da trans osobe treba da koriste koje god toalete žele Trans osobama treba dozvoliti da koriste koje god toalete žele, odnosno one u kojima se osećaju prijatno, zato što „nisu seksualni prestupnici/e“, smatra većina mladih ispitanika/ca u istraživanju koje je Opširnije...
 • Feministički prikazi trans žena: Odlomak iz knjige Whipping girl Džulije Serano +

  Feministički prikazi trans žena: Odlomak iz knjige Whipping girl Džulije Serano Odlomak iz knjige Džulije Serano, Whipping girl, A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity, koja predstavlja transfeministički manifest, s glavnom premisom da su koreni transfobije u seksizmu i da Opširnije...
 • Jedanaesta verzija Međunarodne klasifikacije bolesti i trans i rodno različite osobe: zajednička izjava +

  Jedanaesta verzija Međunarodne klasifikacije bolesti i trans i rodno različite osobe: zajednička izjava Ovo je zajednička izjava za javnost mreža, organizacija i programa koje su bile uključene u proces izrade ICD-11 kada su u pitanju trans i rodno različite osobe, a koja sadrži Opširnije...
 • Vlasti koriste mehanizme iscrpljivanja da bi osobe sa trans identitetom odustale od svojih prava +

  Vlasti koriste mehanizme iscrpljivanja da bi osobe sa trans identitetom odustale od svojih prava Tekst napisan povodom tribine u organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija u Medija centru 20. 2. 2019. O pravnom položaju trans osoba kod nas govore Milan Agata Đurić, Jelena Simić Opširnije...
 • 1