AsexualityPred vama je rad naslovljen „Aseksualnost: Izvan mislive seksualnosti“ autora Milice Batričević i Andreja Cvetića. Cilj ovog rada je da temu aseksualnosti prikaže kao relevantnu za rodne studije i queer teoriju kroz pregled teorije o aseksualnosti i načina ispoljavanja aseksualnosti u društvu.

Na početku autori ocrtavaju teorijske okvire unutar kojih se razumeva aseksualnost i ključne tačke definisanja. Nadalje se bave vidovima diskriminacije koje trpe aseksualne osobe i vidovima ispoljavanja aseksualnosti u društvu, kao i promenama koje aseksualnost donosi u domenu veza. Autori takođe pružaju i pregled razvoja i sadašnje stanje istraživanja i teorija koje se bave aseksualnošću i razmatraju da li je aseksualnost deo queer politika, te da li u okviru queer politika predstavlja društvenu promenu u odnosu na LGB politike.

Rad je objavljen u zborniku Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda, koji su uredile Nada Sekulić i Marija Radoman. Izdavač je Institut za sociološka istraživanja.

Ključne reči: aseksualnost, queer, normativnost, intimnost, patologija.

Rad u PDF-u možete preuzeti ovde.

Priredila: MJ